जापानी राजदूतद्वारा भूकम्पले भत्काएको सम्पदाको अवलोकन


प्रतिक्रिया दिनुहोस्